Da tavsheden blev brudt i Rutenge

Mushemba Foundation og Afrika InTouch har i samarbejde netop gennemført første fase af et HIV/AIDS-oplysningsprojekt i Kamachumu Division nær Bukoba, i det vestlige Tanzania. Projektet har skabt en lang række gode resultater, og særligt indsatsen for at aftabuisere HIV/AIDS og sex er lykkedes.

Med sloganet ”Breaking the Silence” har Mushemba Foundation formået at sætte skub i en positiv udvikling i landsbyområderne nær Bukoba. Børn og voksne har gennem projektet fået mod på og evner til at oplyse om og videregive information, råd og vejledning om HIV/AIDS til mennesker i deres netværk: Naboer, familie, skolekammerater mv.

Projektets primære formål har været at undervise om HIV/AIDS’ oprindelse, smitteveje, behandling og om at leve et sundt og normalt liv som HIV-smittet. Udover faktuel viden om HIV/AIDS har organisationerne gennem projektet arbejdet på at bryde det tabu og den tavshed, der er omkring HIV/AIDS i lokalsamfundet.

For at forebygge HIV/AIDS er det afgørende, at bryde forældres tavshed overfor deres børn om sex og prævention og bryde både unge og voksnes uvidenhed om HIV-problematikker generelt.

“Projektet har i høj grad bidraget til at bryde tavsheden om HIV/AIDS, vi har oplevet stor vilje til at lære og stort mod til at dele disse tabubelagte emner,” fortæller den lokale projektkoordinator, Tryphon.

Hvorfor køber vi ikke et stykke kød og fejrer det?

Sådan spurgte Scarius’ datter, efter familien alle var blevet testet HIV-negative. Scarius fortæller: ”Vi er virkelig glade for projektet her i Rutenge, min landsby. Før gad folk ikke rigtig at blive testet og vi vidste ikke hvordan man hjælper dem, som er HIV-positive, vi var ligeglade.”

Scarius fortsætter:

”Nu, er det noget helt andet. Allerede på dag 1 af undervisningen ringede jeg til min kone og delte min nye viden med hende, og så snart jeg var hjemme lånte hun mine papirer, så hun kunne undervise vores børn. Vi besluttede os alle, hele familien, at blive testet på hospitalet – og da vi fik svaret, at vi alle er sunde og raske, sagde min datter: Far, hvorfor køber vi ikke noget kød og fejrer det, med en god frokost? Det gjorde vi.”

Samtidig fortsatte familien med at dele ud af deres nye viden i landsbyen. Det betyder, at der nu er mange familier, som før levede splittede og nervøse, men som nu ved, hvordan de kan leve og tage sig af en i familien, som har HIV.

”Faktisk er 32 personer i vores landsby testet HIV-positive siden projektets start. Det er selvfølgelig trist for disse mennesker, men hvis vi vil nedbringe antallet af HIV-smittede, er første skridt, at mennesker ved, om de er smittede eller ej”, slutter Scarius.

International diakoni og ligeværdigt partnerskab

I den danske organisation Afrika InTouch har man et konkret ønske om at engagere sig i international diakoni, dvs. socialt arbejde med et kirkeligt afsæt. HIV/AIDS projektet er et godt eksempel på netop det. Projektet blev i det daglige implementeret af Mushemba Foundation, en kirkelig hjælpeorganisation med base i Bukoba i Tanzania.

Mushemba Foundation har et stærkt netværk ind i bl.a. de kristne kirker i de involverede landsbyer, hvor præster og ledere for menighedernes forskellige grupper har været involveret. Men det trosbaserede kristne udgangspunkt har også givet adgang til at involvere områdets muslimske mindretal, forklarer Josephat Mushemba, der er Executive Director i Mushemba:

“Gennem oplysningsprojektet, har vi haft mulighed for at tjene vores medmennesker – både kristne og muslimer, ved at give dem adgang til basal viden om forebyggelse af og livet med HIV/AIDS. Vi tror, at kristendom handler om, at tage sig af det hele menneske, dvs. at det både handler om at prædike, men også om diakoni – altså det sociale arbejde, oplysning, uddannelse mv.”

HIV/AIDS-projektet har samtidig været et øvelse i ligeværdigt partnerskab, fortæller kommunikations- og projektudvikler i Afrika InTouch Benjamin Kobborg:

“Et projekt som dette giver os erfaring i implementeringen af udviklingsprojekter og træner, strækker og udvikler samarbejdet mellem Afrika InTouch og Mushemba Foundation. Det er godt for målgruppen i projektet, men det er også godt for det fortsatte samarbejde mellem de to organisationer. Fælles erfaringer giver fælles kompetencer og et stærkt og ligeværdigt partnerskab giver plads til at inspiration kan flyde mellem organisationerne begge veje – altså både fra nord til syd, men bestemt også fra syd til nord.”

Kirkelighed, en åben dør til Indflydelse i det religiøse landskab

Mushemba Foundation har med den tidligere lutherske ærkebiskop Samson Mushemba som bestyrelsesformand og stifter en anerkendt og troværdig stemme i både kristne og muslimske menigheder. Som kirkelig organisation har de stor troværdighed i disse sammenhænge, og fornemmelsen for at dele grundlæggende værdier, øger åbenheden og villigheden til at samarbejde og lade sig udfordre.

Det er en udfordring, at få lov til at sætte HIV/AIDS og seksualoplysning i det hele taget på dagsordenen. Men det kirkelige afsæt gør, at præster og andre religiøse ledere har mødt projektet med åbenhed og er begyndt at fokusere på disse emner i deres menigheder.

Skrevet af Rikke Grinderslev Rasmussen og Benjamin Kobborg.

Læs mere om Afrika InTouchs arbejde på www.afrikaintouch.dk