En røst til dem, der ikke kan tale for sig selv

I landsbyen Naing Thar Yar nogle timers kørsel fra Yangon bor en kvinde, Potato, der har været stum fra fødslen. Potato og hendes familie er karenere. Dem findes der ca. 5,5 mio af. Karenfolket er en af de befolkningsgrupper, som i mange år har hørt til Burmas internt fordrevne folkeslag.

I februar 2014, da Potato var 28 år gammel, blev hun voldtaget tre gange af samme mand, hvilket medførte en graviditet. Den ene gang blev hun bundet i tre timer. Potato har tegnet det hele.

Potatos far gik til myndighederne og anmeldte overgrebet, der i første omgang forsøgte at lukke sagen med begrundelse i at Potato er stum. Dette nægtede faren at acceptere. Han tænkte ganske enkelt, at hvis det bliver kendt i landsbyen, at man kan voldtage handicappede piger uden at skulle straffes for det, bliver det alt for nemt for mænd med den slags hensigter.

I samme landsby er der en gruppe fra Karen Women Empowerment Group (KWEG). Dem gik faren til og bad om hjælp.

Støtte fra KWEG

Karen Women Empowerment Group er en organisation, der blev dannet 8. marts 2003 på Kvindernes Internationale Dag. KWEG er kendt som dem, der underviser om børns og kvinders ret, om misbrug, menneskehandel, vold mod kvinder, handikappedes ret, voldtægt og voldtægtsforsøg (og den juridiske forskel på dette) og meget mere.

Lederen af gruppen i Potatos landsby gik ind i sagen og oplevede som faren, at myndighederne forsøgte at dysse sagen om Potato ned – og med tilbud om en økonomisk dispensation at lukke den uden retsforfølgelse af krænkeren. Med støtte fra KWEG formåede familien til Potato at holde fast i deres krav om retsforfølgelse.

I 2016 fik Potato og hendes familie hjælp fra en uventet side, da en filmdirektør hørte om hændelsen og producerede en kortfilm. Han så et potentiale i at lave en film, der både fremhævede vilkårene for de internt forfulgte folkeslag, de handicappede og de fattige. Potato repræsenterede alle tre kategorier.

Dette yderligere fokus, gjorde det vanskeligt for myndighederne at skjule sagen. I retssagen, der afsluttes med domsafsigelse i marts 2017 forventes det, at overfaldsmanden får tre-fire års fængsel.

KWEG laver i mange landsbyer mikrofinansgrupper. Det er et system, der har givet dem mulighed for at hjælpe mange personer, dels med støtte til børns skolegang, hjælp ved bryllupper og begravelser, sygehjælp og lignende, men også til opkøb af jord, vedligehold af offentlige bygninger, forbedring af veje og infrastruktur, mm.

Enken fra Pyin Me Ngu

En kvinde fra landsbyen Pyin Me Ngu drev for nogle få år tilbage sammen med sin mand en lille andefarm, men så døde manden. Kvinden, der både havde et nyfødt barn og en datter, der snart skulle begynde i skole forsøgte med hjælp fra sin søster at fortsætte opdrættet af ænder. Det lykkedes ikke, bl.a. fordi hun blev udsat for voldtægtsforsøg og blev bange for at være der.

Den lokale KWEG mikrofinansgruppe hjalp hende ud af situationen, så hun kunne rejse til en større by, hvor hendes datter kunne gå i skole. Hun er nu tilbage i landsbyen og ivrigt optaget af at hjælpe andre.

Gruppen giver lån (med rente på 2%) og støtte til bl.a. medicinske behandlinger og fødselshjælp og har desuden planer om at udvide den skole, der nu er der.

En lysere fremtid

KWEG’s vision er “to bring a brighter future for Women and children”, og har siden begyndelsen engageret sig I at træne og dygtiggøre kvinder gennem mikrofinansprojekter, programmer der understøtter bæredygtige livsvilkår, uddannelsesstøtte for fattige børn, sundhedsoplysning, undervisning om hvordan man imødegår menneskehandel og meget mere.

Med løbende og solid støtte fra Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har Det Danske Missionsforbund haft KWEG som partner i Myanmar i over otte år. Det begyndte med en hjælp til dem, der mistede alt under stormen, Nargis, der ramte landet i 2008, hvor det officielle dødstal løb op på 130.000. En efterfølgende kontakt med Karen Women Empowerment Group – KWEG – udviklede sig og resulterede i en partnerskabs aftale, der løbende er blevet fornyet.

Skrevet af Peter Götz, Det Danske Missionsforbund.

Læs mere om Det Danske Missionsforbunds arbejde på www.missionsforbundet.dk