Menigheder i Rwanda bekæmper fattigdom

Luften i den store sal er fyldt af stemmer. I et kirkerum i Butara sidder 90 deltagere fordybet i samtaler om, hvordan man skaber gode rammer for lederskab i baptistkirkerne i Rwanda.

Mænd og kvinder, unge og gamle er samlet i tre dage for at deltage i Timothy Training.

En af deltagerne i Butare er Berthilde Mukantwari, som er leder af bedegruppen i sin lokale kirke.

“Men selvom jeg har en vigtig rolle i kirken, og mange i menigheden så op til mig, følte jeg ikke, jeg kunne tjene kirken godt nok” fortæller Berthilde. Det har heldigvis ændret sig, efter hun har deltaget i Timothy Training.

”Jeg må give, hvad jeg har modtaget”

Under Timothy-projektet afholdes der, med støtte fra Baptistkirken i Danmark, seks Timothy Trainings, hvor kirkeledere fra Association Église de Baptiste Rwanda (AEBR, Baptistkirken i Rwanda) mødes. Timothy Training er ledertræning af ledere fra baptistkirker i Rwanda og handler om at udruste lederteams i kirkerne med nye, relevante ledelsesredskaber.

Under og efter træningerne begyndte Berthilde at opleve, at hun var en del af et team, og det gav hende ekstra styrke til sit arbejde. På den første træning lærte hun, hvordan man i kirken skal hjælpe andre uden at dømme dem, og det var et højdepunkt for Berthilde, fordi hun brænder for at hjælpe sine medmennesker.

“Disciplene fik evangeliet af Jesus, og vi fik evangeliet af disciplene. Derfor mener jeg, at jeg må give, hvad jeg har modtaget,” forklarer Berthilde.

Kom med til Timothy Training

Lokale projekter

Lokale kirker i Rwanda er omdrejningspunktet for lokalsamfundet. Derfor handler en del af Timothy-projektet også om, hvordan kirkelederne efter deres deltagelse i Timothy Training kan gå forrest i arbejdet med at udvikle lokale udviklingsprojekter.

I Berthildes landsby har kirken for eksempel startet en spare-låne-gruppe på 18 personer. Hver måned giver de 18 personer 500 rwandiske francs hver, og hver måned låner en fra gruppen et beløb. Pengene kan bruges til at starte en forretning, købe afgrøder eller andet, der kan give den person mulighed for at få en indkomst, hvorefter det lånte beløb betales tilbage til gruppen. Den person, der har lånt beløbet giver også 10 procent tilbage til kirken.

“Jeg synes det giver stor værdi at bruge kirkens struktur og kirkens ledere til at skabe forandring,” fortæller Line Jul Hylleberg, der er udsendt af Baptistkirken i Danmark til Rwanda.

Hun fortsætter:

“Vi nyder at samarbejde med en partner, som ved, hvad de vil med deres kirke. Generalsekretæren i AEBR siger, at det er Baptistkirkernes opgave at være med til at mindske fattigdommen i Rwanda. Han opfordrer altid menighedsmedlemmer til at deres nabo som en mulighed for at gøre noget. Som kristne skal vi ikke blot se en fattig nabo, men bruge kærlighedens øjne, så vi ser en mulighed i vores nabo.”

Sammen gør medlemmerne af menigheden en forskel

På Timothy Trainings lærer kirkelederne også om, hvordan man skaber fællesskaber i menighederne. Det kan blandt andet være ungdomsgrupper, bedegrupper eller andre interessefælleskaber. I Berthildes landsby har de lave en bondegruppe. Gruppen skiftes til at arbejde hos hinanden, så alle i én dag arbejder på én bondes mark. Det betyder, at de får lavet mere arbejde på mindre tid. På den måde kæmper menighedens medlemmer sammen mod fattigdom.

“Gennem Timothy Training har vi lært at se hver enkelt medlems særlige evner. Det betyder, at vi i kirken kan sætte rammen for, at medlemmerne hjælper hinanden med at udvikle sig og lærer fra hinanden,” fortæller Berthilde stolt.

Skrevet af Maria Nitzsch Hastrup, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Læs mere om Baptistkirkens arbejde på www.baptistkirken.dk