Danmarks udviklingspolitiske og humanitærstrategi  

Som medlemmer af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde opfordres I hermed til at indsende jeres input til den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. I vores dialog med Udenrigsministeriet er CKU blevet opfordret til at bidrage til processen, ligesom vigtigheden af at medlemsorganisationerne også bidrager er blevet understreget.

For dem der har mulighed for det inviterer vi således til

 1. Dialog om CKU’s indspil til den udviklingspolitiske og humanitære strategi onsdag den 3. feb. kl. 13-15 (link udsendes til alle tilmeldte)
 2. Indsendelse af egne indlæg til Udenrigsministeriet inden deadline den 5. feb. til apdudvprointdl@um.dk Læs mere på UM’s hjemmeside her.

Det er naturligt for CKU at tage udgangspunkt i vores kernefortælling, som du kan læse om her.

CKU har tidligere sammen med Netværket for Religion og Udvikling udarbejdet et forslag til en reformulering af den nuværende strategis formuleringer om religion og religiøse ledere. I tillæg hertil vil vi på forskellige delområder indsende vores input. Med andre ord, for os som CKU fællesskab har vi på sekretariatet talt om følgende overordnede pointer for en ny strategi:

 1. Religion og religiøse aktører spiller en særlig rolle for udviklingssamarbejdet, det skal ikke blot anerkendes men bruges som det aktiv, det er
 2. Det er vigtigt at bevare fokus på fattigdomsbekæmpelse og en rettighedsbasseret tilgang – herunder religiøse ledere og aktører som ’moral duty bares’
 3. Langvarige partnerskaber
 4. Lokal forankring

På sekretariatet har vores samtaler om religion og religiøse aktørers rolle og forståelse heraf særligt kredset omkring nedenstående temaer:

 1. Ligestilling, herunder særligt kønsbasseret vold og økonomisk myndiggørelse af kvinder
 2. Et mangfoldigt civilsamfund, hvor ingen lades tilbage og religiøse aktører inkluderes på lige vilkår med andre
 3. Tros- og religionsfrihed
 4. Tripple nexus
 5. Lokalisering

Dette er temaer, hvor vi som kirker og kirkelige organisationer har noget helt særligt at bidrage med, hvilket vi håber vil blive afspejlet i en ny strategi. Vi vil på denne baggrund invitere jer til en online samtale om vores ønsker til en udviklingspolitisk og humanitær strategi onsdag den 3. feb. kl. 13:00-15:00. Mere information vil følge på mail.

Vi håber I hver især vil være med til endnu engang at løfte agendaen så den får en fremtræden placering i den kommende udviklingspolitiske og humanitære strategi. Deadline for indsendelse af input er den 5. februar.