INVITATION: Lancering af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde

Meget har ændret sig, siden vi for 35 år siden blev stiftet som en søsterorganisation til Dansk Missionsråd og kaldte os for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. I dag er vi en selvstændig paraplyorganisation for 38 kirker og kirkelige organisationer med flere end 120 partnere i over 40 lande. I dag er vi et ressourcecenter, der deler viden og læring om kirkeligt udviklingssamarbejde med både religiøse og sekulære organisationer.  I dag er vi Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde. Det fejrer vi med en faglig og festlig online lancering den 14. januar, og du er inviteret.

Tilmeld dig her.

Mænd der hader kvinder? – religion og religiøse ledere i udviklingssamarbejde

Vi vil gerne benytte anledningen til at invitere til debat om vold mod kvinder og stille skarpt på den rolle, som religiøse ledere kan spille for at komme volden til livs. Vold mod kvinder er et globalt problem. På verdensplan har 35 procent af alle kvinder oplevet kønsbaseret vold. Og ifølge UN Women er omfanget af vold i hjemmet steget i flere lande under corona-pandemien. Begrænset bevægelsesfrihed, social isolation og økonomisk usikkerhed har øget kvinders sårbarhed over for denne type overgreb. Med afsæt i denne højaktuelle problemstilling vil minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen fortælle om nogle af de politiske perspektiver, der er på denne krise i krisen, som rammer kvinder og piger særligt hårdt.    

Herefter vil Lisbeth Jessen, direktør for Danner, og Marie Juul Petersen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, komme med hvert deres perspektiv på, hvordan kvinders position i samfundet i nogle tilfælde gør dem til ekstra sårbare over for vold i nære relationer. Efter oplæggene overlader vi scenen til ordstyrer Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder. På baggrund af en kort præsentation af resultaterne fra en større undersøgelse af kirker og kirkelige lederes potentielle rolle for at skabe forandring på dette felt ønsker vi at lægge op til debat. Blandt debattørerne er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen, udviklingsordfører for Socialdemokratiet Daniel Toft Jakobsen, seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier Lars Engberg-Pedersen, og professor og kultursociolog i KVINFO Connie Carøe. 

For os hænger religion og udvikling sammen 

Langt størstedelen af verdens befolkning har et religiøst tilhørsforhold og handler ud fra religiøse værdier. Kirker og kirkelige organisationer når ud til de fattigste og fjerneste egne, hvor andre organisationer ofte ikke er til stede. I disse områder har kirkelige ledere stor indflydelse, og den lokale forankring sikrer, at arbejdet fortsætter, når projektet er slut. Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejdes medlemmer forstår religionens betydning og er med til at fremme forandring og forsoning i verdens brændpunkter. 

Vi arbejder ud fra de samme værdier, som vi hele tiden har gjort: Vi ønsker, at verdens fattigste oplever en grundlæggende forandring og styrkelse af deres værdighed og handlemuligheder, så de frisættes til et bedre liv. Sammen arbejder vi for lige rettigheder for alle uanset tro og overbevisning og for en bæredygtig verden med fred og retfærdighed. Sammen skaber vi håb. 

Vi håber, du vil være med til at markere, at vi bliver til Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde. 

Tilmeld dig online arrangementet her.

Den 14. januar, 14.30-18.00 via Zoom