CKU søger økonomichef

Vil du bruge dine finansielle og ledelsesmæssige kompetencer til gavn for udviklingssamarbejdet i verdens fattigste lande? Og kunne du tænke dig at stå i spidsen for styrkelsen og professionaliseringen af vores økonomiteam? Så har vi et spændende og meningsfyldt job i CKU, der er i en spændende udvikling.

CKU er en værdibaseret paraplyorganisation med 35 kirker og kirkelige organisationer som medlemmer. CKU ledes af en medlemsvalgt bestyrelse og arbejder målrettet på vegne af medlemsorganisationerne for at muliggøre deres internationale udviklingssamarbejde.

Sekretariatet består udover sekretariatschefen af en økonomichef, 11 medarbejdere og 3 studentermedhjælpere, der alle er drevet af passion for det kirkelige udviklingssamarbejde. CKU har en omsætning på omkring 50 mio. kr. om året.

CKU er i de senere år vokset i opgaver, kompleksitet og omsætning. Det stiller større krav til vores finansielle og administrative organisering, men også til styringsgrundlaget, der skal understøtte de enkelte projekter såvel som rapporteringen på tværs af projekterne. Derfor søger vi en erfaren og fagligt dygtig økonomichef, der kan tænke både økonomi og organisation til fremme for projektforvaltningen og i sidste ende til gavn for vores medlemsorganisationer og samarbejdspartnere.

Som økonomichef indgår du i CKU’s lederteam med reference til sekretariatschefen. I lederteamet indgår også pulje- og projektchefen, som du i det daglige vil få et tæt samarbejde med.

Opgaverne vil bl.a. indeholde:

 • Videreudvikling af økonomistyring og finansiel afrapportering på tværs af CKU’s portefølje
 • Udarbejdelse af årsregnskaber og projektregnskaber
 • Koordinering og konsolidering af budgetlægning og opfølgning i samarbejde med de budgetansvarlige
 • Varetagelse af den løbende regnskabsrapportering internt og til Udenrigsministeriet
 • Overordnet tilsyn med den finansielle og administrative forvaltning i samarbejdslandene og hos de danske bevillingshavere, samt deltagelse i administrative og finansielle tilsynsbesøg i både Danmark og i udlandet
 • Analyser og information til bestyrelsen ang. finansielle og administrative forhold
 • Finansiel og administrativ rådgivning omkring forvaltning og økonomi i alle led
 • Sikring af timesagsstyring i sekretariatet
 • Tæt samarbejde med projektkonsulenter og koordinatorer omkring finansielle og administrative processer

Økonomichefen har personaleansvar for økonomiteamet som pt. består af en controller og en regnskabsmedarbejder.

Forventede faglige kvalifikationer og kompetencer:

 • Relevant faglig uddannelse og baggrund inden for økonomi og ledelse
 • Solid erfaring med alle aspekter inden for bogføring og regnskab
 • Solid erfaring med budgettering og regnskaber for projekter og organisationer
 • Evne og lyst til at lære fra sig og til at understøtte den daglige drift
 • Evne til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Empati og personlig gennemslagskraft og evne til at kommunikere på tværs af forskellige faggrupper
 • Engelsk, mundtligt som skriftligt
 • Kendskab til kirkeligt udviklingssamarbejde og religiøse aktørers rolle i udviklingsarbejdet er en fordel
 • Erfaring med offentlig forvaltning vil være en fordel

Vi tilbyder:

 • En fuldtidsstilling med arbejdsplads på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg
 • Et spændende og givende job i et sekretariat med stor aktivitet
 • Ambitiøs arbejdsplads med stærk faglighed
 • Du kan se frem til et begrænset antal årlige rejsedage på tilsynsbesøg i udlandet
 • Vi er en fleksibel arbejdsplads med gode arbejdsvilkår. Løn efter aftale.

Ansøgning
For at finde den rette kandidat samarbejder CKU med Michael Kjærgaard, partner i UnikRecruitment.

For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard på 2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Ansøgningsfrist hurtigst muligt, idet vi modtager og gennemgår ansøgninger løbende.