I spændingen mellem håb og håbløshed
Spedalskes rettigheder i Bangladesh forbedres
CKU SØGER BEVILLINGSUDVALGSMEDLEM MED SÆRLIG ERFARING INDEN FOR TROS- OG RELIGIONSFRIHED
I 2022 blev der ansøgt om i alt 64 bevillinger hos CKU
FINANSLOVEN 2023 ER ENDNU IKKE VEDTAGET

Tros- og religionsfrihed gavner alle – også forfulgte kristne

Årsmøde i CKU: Kan kirkerne redde klimaet?

Covid-19 bruges som påskud til at undertrykke mennesker, der tror og tænker anderledes

Webinar: Presserende behov for at beskytte børn mod vold i hjemmet

CKU: Vesten må intensivere arbejdet for at sikre tros- og religionsfrihed i verden

CKU: Arbejdet for trosfrihed og trosbaseret udvikling er underfinansieret

Udviklingsminister: Religiøse aktører bør inddrages som ’forandringsagenter’

Konference: Tro er ikke begrænset til religiøse institutioner

Mission Øst: Prioritér danske ngo’er i ny udviklingsstrategi

Musikprojekt skal engagere danske unge i udviklingssamarbejde

Viden om religion er et vigtigt værktøj for diplomater

Glædelig påske!

Udviklingsorganisationer fejrede fremgang for børns rettigheder

Netværk: Forstå religion og inddrag religiøse ledere i dansk udviklingssamarbejde

Masaiers modstandskraft skal undersøges grundigt

Nyt projekt skal styrke sårbare unge i Nicaragua

Danske baptister opfordrer udenrigsministeren til at afvise militærstyret i Myanmar

CKU-debat: Udviklingspolitikken bør sætte fokus på tros- og religionsfrihed

FN-resolution bør følges op af græsrodsarbejde for fred og forsoning

Brug for øget kendskab til kirkeligt udviklingssamarbejde