Lancering af nyt online kursus om ”Violence against women and the role of religion”

12sep10:0012:00Lancering af nyt online kursus om ”Violence against women and the role of religion”

Detaljer

/English version below/

Vold mod kvinder er til stadighed en af de mest hyppige menneskerettighedskrænkelser globalt set og under COVID-19 pandemien er problemet desværre kun eskaleret. Vold mod kvinder har store negative implikationer for kvinders muligheder og er en af de primære årsager til at kvinder fastholdes i fattigdom.

CKU har i samarbejde med Danner og Stellenbosch Universitet’s afdeling for Religion og Udvikling, udviklet et gratis online kursus omkring ”Religion and Violence against women”. Kurset består af 3 moduler:” Understanding Violence”,” Working with violence” og “The role of religion in violence against women”.

Kurset henvender sig særligt til praktikere i det globale syd, der arbejder med voldsramte kvinder og har til formål at give dem større indsigt og konkrete redskaber i deres arbejde. Kurset er gratis og tilgængeligt for alle interesserede.

Til lanceringen vil eksperter fra Danner give indsigt i, hvordan kvinder i det globale syd i dag rammes af vold, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan arbejde med vold mod kvinder i det globale syd. Elisabet Le Roux fra Stellenbosch Universitetet i Sydafrika vil fortælle om, hvilken rolle religion spiller i vold mod kvinder, og hvordan man kan arbejde med religion og religiøse aktører som forandringsagenter.

Oplægsholderne har været med til at udvikle indholdet af kurset og vil samtidig give en introduktion til kursets indhold.

Program (lanceringen foregår på engelsk)

  • Welcome and introduction to the online course by Annika Bach, MEAL Coordinator, CKU.
  • Global perspectives on VaW by Winnie Alim, head of Danner Resource Center
  • Consequences of violence and how to support a survivor by Anne Zacho Møller, Training Manager, Danner.
  • The role of religion and religious actors in preventing VaW by Elisabeth Le Roux, Research Director, Unit for Religion and Development Research, Stellenbosch Univerity.
  • Wrap up and practical information by Annika Bach, MEAL Coordinator, CKU.

Praktisk
Tid: Mandag d. 12. september, kl. 10-12 (dansk tid).
Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/85212577433

Tilmelding via e-mail til aba@cku.dk

ENGLISH: Virtual launch of a new online course: ”Violence against women and the role of religion”.

Violence against women continues to be one of the most prevalent human right violations in the world and during the COVID-19 pandemic, the problem only escalated. Violence against women has severe negative implications for women’s development and possibilities, and it is one of the key drivers to hold women in poverty.

CKU has in cooperation with a Danish organization called Danner, which is a specialized national and international organization in the field of violence against women and Stellensbosch University’s unit for Religion and Development research developed an online free course on” Religion and Violence against women”.

The course consists of 3 modules:” Understanding Violence”,” Working with violence” and “The role of religion in violence against women”. The course is targeted practitioners in the global south that work with VaW. The course provides knowledge and concrete tools in the work with VaW. The course is free and accessible for all who register at FABO.

Experts from Danner will describe how women in the global south today are affected by violence, what the consequences of violence are and how you can work with women who have been exposed to violence. Elisabet Le Roux from Stellenbosch university in South Africa will inform on the role of religion in violence against women and how you can work with religion and religious actors as change agents.

The presenters have developed the content of the course and will give a more detailed introduction to the modules.

Program
• Welcome and introduction to the online course by Annika Bach, MEAL Coordinator, CKU.
• Global perspectives on VaW by Winnie Alim, head of Danner Resource Center
• Consequences of violence and how to support a survivor by Anne Zacho Møller, Training Manager, Danner
• The role of religion and religious actors in preventing VaW by Elisabeth Le Roux, Research Director, Unit for Religion and Development Research, Stellenbosch University.
• Wrap up and practical information by Annika Bach, MEAL Coordinator, CKU.

Practical information
Date and time: Monday the 12th of September, 10am -12 (noon) (Danish time).
Language: English.
Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/85212577433

Registration via e-mail to aba@cku.dk

more

Tidspunkt

(Mandag) 10:00 - 12:00

Åbningstider Man-fredag 9-16

Peter Bangs Vej 5B / 2000 Frederiksberg

Tilmeld nyhedsbrev

Kontakt os på cku@cku.dk

Hent vores Privatlivspolitik her

Tak til Rejsetilbud.dk for overdragelse af domæne