Feedback og klager

For at sikre, at de midler, der gives fra CKU-puljen, forvaltes bedst muligt, tager Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde gerne imod feedback og klager.

Feedback eller klage sendes til cku@cku.dk

Henvendelser vil blive drøftet af CKU’s sekretariatschef samt bestyrelsesformanden, der vil afgøre et forløb for den modtagne information. Henvendelser arkiveres internt hos CKU.  

Alle henvendelser vil blive anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af praksis i forbindelse med bevillinger fra CKU-puljen.