Empowerment and livelihood to PLHAs and their communities in Rombo District.

  • ID 1942
  • Medlem Projekt U-landshjælp til Selvhjælp
  • Partner KIWAKKUKI (KWK)
  • Land Tanzania

Formålet med projektet er via RIPAT-metoden, gruppemobilisering og klimatilpassede landbrugsmetoder, at forbedre levevilkårene i de fattige lokalsamfund, Rombo Distriktet, Kilimanjaro, Tanzania, med integration af de hiv-smittede, således stigmatiseringen af de hiv-smittede formindskes. Komponenterne er tilpasset landbrugsteknologi, spare- og lånegrupper, oplysning om hiv/aids, træning i rettigheder og relevant lovgivning samt lederudvikling indenfor bondegrupperne og træning af facilitatorer, de såkaldte super farmere, der kan fortsætte træningen i tilstødende landsbyer. Landsby- og distriktsledere og ansatte landbrugsrådgivere involveres og trænes, så disse bedre kan bidrage til at forankre resultaterne til gavn for bæredygtigheden. Den bærende tanzanianske partner i dette mindre projekt er KIWAKKUKI (KWK), der i 15 år har arbejdet med omsorg og støtte til hiv-smittede, og siden har 2014 orienteret sig mod RIPAT som en ny, ressourcebaseret tilgang. KWK har stået i lære hos RECODA, den tanzanianske grundlægger af RIPAT ifm. miniprojekt DMCDD-2014-05, og er nu klar til selv at implementere i et nyt distrikt.

Info

Periode 07/01/2017 – 30/06/2019

Bevilling 269.958,00

Projekttype Miniprogram

Kategori

Temaer

  • Landbrug
  • Sundhed