Timothy 2 – Leadership training and VSLA

  • ID 2117
  • Medlem Baptistkirken i Danmark
  • Partner Association Des Eglises Baptistes au Rwanda (AEBR)
  • Land Rwanda

Projektresumé kopieres ind fra ansøgning (maks. 10 linjer)
Projektet vil uddanne 30 menigheder og lokalsamfund i det vestlige Rwanda: Projektet vil 1) Introducere moderne ledelsesprincipper i kirke og lokalsamfund. Det gøres ved at udruste ledere med moderne ledelsesværktøjer, hvor kvinder og unge involveres i beslutningsprocesserne. 2) Ansvarliggøre duty-bearers til at udvikle lokalsamfundet (advocacy). Og 3) Ansvarliggøre menighederne for udviklingen i lokalsamfundene bl.a. ved at introducere VSLA og små udviklingsprojekter. VSLA er samtidig en tværgående komponent, der i højere grad bliver en del af beslutningsprocesserne i kirke og lokalsamfund. Kirkerne har en unik mulighed for at spille en stor rolle i udviklingen af lokalsamfundene i Rwanda. Målgruppen er 90 ledere, her i blandt 18 kvinder, 18 unge 18 præster samt 36 lægfolk (af blandet køn). Målsætningen realiseres gennem seminarer, etablering af spare- og lånegrupper, lokal facilitering og monitorering af projektlederen.

Info

Periode 09/01/2018 – 31/08/2021

Bevilling 800.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund