Community Based Rehabilitation Partners

  • ID 1858
  • Medlem Spedalskhedsmissionen
  • Partner The Leprosy Mission Bangladesh
  • Land Bangladesh

Projektet er tredje og sidste fase af et projekt, der har formået at løfte en af de mest stigmatiserede og marginaliserede befolkningsgrupper i nordvest Bangladesh, nemlig personer med handikap som følge af spedalskhed, fra at være udstødte og diskriminerede til at være respekterede og inkluderede i deres samfund, i stand til at kæmpe for deres rettigheder og få dem, og til at klare sig selv. 7.000 mænd og kvinder (ca. 50% af hvert køn), har organiseret sig i 700 selvhjælpsgrupper og 24 sammenslutninger. I denne afsluttende fase føres projektet til fuld bæredygtighed, hvor grupperne og sammenslutningerne bliver fuldt ud i stand til at videreføre aktiviteterne og til at fastholde og yderligere styrke de opnåede rettigheder, facilitere oprettelsen af nye grupper, og til at advokere på lokalt, regionalt, og nationalt plan. Gennem gruppernes og lokale frivilliges indsats vil projektet også bidrage til en forbedring af den sundhedsmæssige situation i lokalsamfundene.

Info

Periode 01/01/2017 – 31/07/2020

Bevilling 3.498.634,00

Projekttype Enkeltprojekt

Kategori Enkeltprojekt

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Sundhed