Feasibility study for Expanding Options for Rural Livelihoods Project

  • ID 2082
  • Medlem Assist
  • Partner Economics Projects Trust Fund (EPTF)
  • Land Kenya

Vi vil undersøge det planlagte projekts relevans og levedygtighed. Der vil være fokus på at undersøge målgruppens behov, projektets mulighed for succes, kapacitet til at kunne implementere projektet succesfuldt samt mulige udfordringer for projektet og hvordan disse ville kunne adresseres.

Studiet vil blive udført i Kuresoi/Molo området i Nakuru County og fokus vil være på de ressourcesvage familielandbrug i landdistrikterne.

De planlagte aktiviteter indeholder: 1) Et review vedr litteratur om familielandbrugenes husdyrhold. 2) Kommunikation med de lokale myndigheder vedr. studiet. 3) Udvikle værktøjer til "PRA". 4) Møder med lokalbeboerne i området. 5) Afprøvning af PRA værktøjerne. 6) Gennemføre en PRA, diskussioner i fokusgrupper (FGD) 7) Interviews af nøglepersoner i lokalområdet. 8) Udvikle redskaber til at lave en "assesment af organisatorisk kapacitet" (OCA) 9) Indlemme OCA til EPTF's brug. 10) Analysere data og skrive rapport. 11) Dele resultatet af studiet med relevante stakeholder og inkorporere deres input i den endelige rapport. 12) Aflevering af den endelige rapport.

Info

Periode 06/01/2018 – 30/06/2018

Bevilling 75.002,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Forundersøgelse

Temaer

  • Landbrug
  • Styrkelse af lokalsamfund