Nensebo Rural Integrated Most Vulnerable Community Empowerment Development Project (NRIMVCEDP)

  • ID 2381
  • Medlem Promissio
  • Partner EECMY-WBS-DASSC (Ethiopean Evangelical Church Mekane Yesus-Wabe Batu Synod-Development & Social Services Commission)
  • Land Ethiopien

EECMY DASSC WBS BO ønsker at overføre sine erfaringer fra tre DMRU-finansierede projektperioder i Kokosa distrikt til Nensebo distrikt, som er præget af bl.a. fødevareusikkerhed og krænkelser af kvinder og børns rettigheder. Med aktiviteter såsom etablering af spare-/lånegrupper, introduktion af brændselsbesparende komfurer, træning i havebrug mhp. ernæring og indtægter skal levevilkårene forbedres for en primær målgruppe på 33.303 personer fordelt på 5.551 husholdninger og en sekundær målgruppe på 25.428 personer. Som led i projektforberedelserne ønskes en forundersøgelse udført, der skal føre til en mere præcis identifikation og vurdering af økonomiske, sociale og befolkningsmæssige karakteristika samt afdækning af særlige udviklingsmæssige problemer i området og potentielle risici for projektimplementeringen. Formålet er at udarbejde en projektstrategi og -plan, der er så tilpasset til den lokale kontekst som muligt for derved at sikre en effektiv og problemfri projektimplementering.

Info

Periode 04/08/2020 – 05/01/2020

Bevilling 97.185,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Forundersøgelse

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund