Feasibility study for application for PADCI 3 with CISU

  • ID 2476
  • Medlem Mission Afrika
  • Partner Mission Fraternelle Lutherienne au Mali (MFLM)
  • Land Mali

I forbindelse med ønsket om at søge om tredje fase af PADCI projektet i Mali hos CISU, ønsker MFLM og Mission Afrika at foretage et grundigt forarbejde, der skal inkludere målgruppens ønsker og ideer
til projektet, tage højde for værdikæder der påvirker projektets udvidelse og at få projektet designet i forhold til de indkomne input. Denne forundersøgelse indeholder derfor 3 elementer, en målgruppe
workshop, en værdikædeanalyse, samt en online design workshop. Relevante konsulenter er inviteret ind til projektets forskellige faser eller vil blive identificeret baseret på etablerede ToR.

Info

Periode 10/01/2020 – 03/10/2021

Bevilling 99.994,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Forundersøgelse

Temaer