Dansk Blindesamfund

  • ID 2391
  • Medlem
  • Partner
  • Land Ghana

Info

Periode 05/06/2020 – 08/06/2020

Bevilling 14.700,00

Projekttype Genbrug til syd

Kategori Genbrug til syd

Temaer