Puntland Forening

  • ID 2401
  • Medlem
  • Partner
  • Land Somalia

Info

Periode 05/06/2020 – 08/06/2020

Bevilling 93.585,00

Projekttype Genbrug til syd

Kategori Genbrug til syd

Temaer