Dansk Afghansk Humanitær Forening

  • ID 2408
  • Medlem
  • Partner
  • Land Afghanistan

Info

Periode 05/06/2020 – 08/06/2020

Bevilling 124.173,00

Projekttype Genbrug til syd

Kategori Genbrug til syd

Temaer