Commuting Capacity Building consultant for partners in Burundi and Rwanda

  • ID 2448
  • Medlem Baptistkirken i Danmark
  • Partner Association Des Eglises Baptistes au Rwanda (AEBR)
  • Land Rwanda

Der ansøges om igen at udsende Jonas Norgaard Mortensen til Rwanda og Burundi. Denne gang som pendlerkonsulent med det formål at fortsætte kapacitetsopbygningen hos BID's tre partnere i Rwanda og Burundi frem til årets udgang. Indsatsen skal bygge videre på de fremskridt, der er gjort i 2018-20, hvor Jonas var udsendt. Konsulenten skal særligt arbejde med at styrke deres organisationer inden for administration/organisatorisk kapacitet, projektimplementering og kommunikation. Der er også lagt en kommunikationsindsats ind i det danske som BID bidrager til. Indsatsen vil primært rette sig mod specifikke aktiviteter under de to planlagte besøg i de to lande. Indsatsen baseres på partnerens udtalte behov samt Jonas’ interne assessment og skal konsolidere og videreudvikle allerede opnåede resultater indenfor organisationsudvikling, projektkompetence og best practises vedr. administration og økonomi. Indsatsen skal også styrke syd-syd relationerne og arbejde videre med de allerede opnåede synergieffekter, som vi har oplevet de seneste år.

Info

Periode 09/01/2020 – 31/12/2020

Bevilling 271.203,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Kapacitetsopbygning

Temaer

  • Kvinders deltagelse