Strengthening the Capacity of Civil Societies Organizations

  • ID 2338
  • Medlem Spedalskhedsmissionen
  • Partner The Leprosy Mission Bangladesh
  • Land Bangladesh

Der ansøges om at landslederen i Spedalskhedsmissionen i Bangladesh kan deltage i Danida Fellowship Centre’s kursus i Strengthening the Capacity of Civil Society Organizations. Kurset har til formål at øge deltagerne kendskab til ledelse af civilsamfundsorganisationer, organisationsudvikling og fortalervirksomhed.

Deltagelse i kurset vil gøre landslederen i stand til at placere TLMIBs udfordringer og muligheder ind i en national og international kontekst, på baggrund af Verdensmålene.

Info

Periode 05/01/2017 – 30/06/2017

Bevilling 14.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Kapacitetsudvikling og netværk

Temaer