Technical capcaity building of APSE to launch farming activities in South Kivu-DRC

  • ID 1930
  • Medlem Apostolsk Kirkes Mission
  • Partner Action for Promotion of the Social Environment APSE
  • Land Congo

APSE i Syd Kivu arbejder med socialt udviklingsarbejde, herunder også landbrugs udvikling. Re-gionen Syd-Kivu ligger i Øst Congo, en region som gennem mange år har været plaget af vold-somme og komplicerede konflikter, som har sat udviklingen drastisk tilbage. APSE planlægger en kapacitetsopbygning som vil koncentrere sig om tre hovedaktiviteter inden for landbrugsud-vikling: En grundlæggende træning af APSE’s medarbejdere i Farming Gods Way (FGW) land-brugsmetoderne, et udvekslingsbesøg hos F4L teamet i Uganda for yderligere kapacitetsopbyg-ning og erfaringsudveksling, FGW undervisning og træning for APSE’s LCPD (Local Committees for protection and Development) medlemmer. Aktiviteterne har til formål at opbygge APSE’s landbrugsfaglige kapacitet, så medarbejderne selvstændigt kan nå ud til de forskellige distrikter og styrke fattige småbønder med viden så de kan blive selvforsynede.

Info

Periode 15/05/2017 – 30/06/2018

Bevilling 74.999,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Kapacitetsudvikling og netværk

Temaer

  • Landbrug