Strengthening of management and leadership skills for the Wabe Batu Synod holistic ministry

  • ID 2279
  • Medlem Promissio
  • Partner EECMY-WBS-DASSC (Ethiopean Evangelical Church Mekane Yesus-Wabe Batu Synod-Development & Social Services Commission)
  • Land Ethiopien

Promissio samarbejder med Mekane Yesus-kirkens Wabe Batu Synode (WBS) i Etiopien om diakoni og forkyndelse. Mekane Yesus kirken arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, og i WBS er kirken ud over forkyndelse også involveret i forskellige former for udviklings- og diakonalt arbejde. Dette finder sted i et område med et stort befolkningsflertal af muslimer.
WBS og Promissio ønsker at styrke ledelseskapaciteten i forhold til synodens arbejde ved, at dens nye generalsekretær, Rev. Geleto Deko Dube, deltager i det internationale lederkursus i kirkebaseret udviklingsarbejde på Diakonhøjskolen i Aarhus i efteråret 2019. Kursusdeltagelsen forventes at styrke ikke blot Rev. Geleto selv, men også WBS’s øvrige ledelse bl.a. angående udarbejdelse af ansøgninger og rapporter og desuden WBS-menigheder vedrørende inspiration til lokal diakoni. Derudover forventes den også at gavne kommunikationen og samarbejdet mellem WBS og Promissio.

Info

Periode 25/08/2019 – 22/11/2019

Bevilling 72.875,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Kapacitetsudvikling og netværk

Temaer

  • Uddannelse