Capacity Building of TED through the International Course of Church based Development Work

  • ID 2257
  • Medlem Apostolsk Kirkes Mission
  • Partner Togo Engaged For Development (TED)
  • Land Togo

Togo Engaged for Development, forkortet TED, ønsker at opbygge deres kapacitet som kirke baseret organisation og særligt i forhold til deres udviklingsarbejde. Apostolsk Kirkes Mission har gjort dem bekendt med muligheden for at deltage i et tre måneder langt kursus på Diakonhøjskolens internationale linje med fokus på kirke baseret udviklingsarbejde. TED ønsker at sende deres projektleder Kokou Dodzi Aziano på dette skoleophold. Her er også en anledning til at besøge den danske partner og lave fortalervirksomhed i en af Apostolsk Kirkes Missions menigheder. Efter endt skoleforløb vil der blive afholdt en fælles workshop for alle ansatte samt bestyrelsen i TED, hvor den nye viden og erfaring bliver præsenteret og de sammen laver en plan for hvordan den implementeres i organisationen.

Info

Periode 25/08/2019 – 20/12/2019

Bevilling 75.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Kapacitetsudvikling og netværk

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Uddannelse