Short term secondment of Jackiline Hansen to Christian Mercy Ministries (CMM), Rwanda

  • ID 2268
  • Medlem Kirkernes Integrationstjeneste
  • Partner Christian Mercy Ministries
  • Land Rwanda

Formålet med at udsende Jackiline Hansen til Rwanda i 4 perioder er at kapacitetsopbygge vores partner Christian Mercy Ministries, CMM, til at være en stærkere selvstændig organisation som i højere grad selv kan varetage projektansøgninger, planlægning, administrere projekter og opbygge en finansiel stabilitet via kontakt til flere partnere og lokale indsamlede midler. Formålet vil også være at hjælpe CMM til at opbygge et projekt kontor i Kigali, udvidelse af stabspersonale, og undersøge forslag til et nyt projekt for udsatte i Kigali. Dernæst vil Jackiline holde workshops for lokale projektledere i landsbyen Ntende og også i det nye projekt i Mugarama, samt samle en projektgruppe i Kigali. Alle steder vil der bl.a. fokuseres på at udvide programmet med mikrofinansgrupper og mindre indtægtsgivende projekter.

Info

Periode 21/05/2019 – 30/11/2020

Bevilling 199.861,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Korttidskonsulenter

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Uddannelse