Building together: Support to partners’ capacity building with secondment of personnel in Myanmar

  • ID 2417
  • Medlem Mission Øst
  • Partner Together for Sustainable Development (TSD), Health and Hope Myanmar (HHM).
  • Land Myanmar

Formålet med denne indsats er at styrke kapacitetsopbygningen af to af vores partnere, der arbejder i den
isolerede og marginaliserede Chin-delstat i Myanmar. Organisationerne er dannet af og arbejder for Marafolket,
en kristen minoritet i Myanmar. Mission Øst har arbejdet sammen med Together for Sustainable
Development (TSD) og Health and Hope Myanmar (HHM) i 7 år og samarbejder i øjeblikket på det DMRUstøttede
projekt “Strengthening Sustainable Food Security and Nutrition for Mara community of Southern
Chin State, Myanmar” (DMCDD-19-A-17). Grundet den øde placering forstyrres kommunikationen ofte, og
kapacitetsopbygningen af partnerne skrider derfor langsomt frem. Vi vil med denne kortvarige indsats
udvide kapacitetsopbygningen med særligt fokus på økonomistyring, projektstyring, ansvarlighed og
fortalervirksomhed, for at understøtte vores partneres robusthed og bæredygtighed så de kan tjene deres
samfund endnu bedre.

Info

Periode 06/01/2020 – 03/01/2022

Bevilling 200.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Korttidskonsulenter

Temaer

  • Menneskerettigheder
  • Minoriteter