Women Empowerment for Gender Equality Promotion

  • ID 1767
  • Medlem Baptistkirken i Danmark
  • Partner Union des Eglises Baptistes du Burundi
  • Land Burundi

Formålet er at fremme kvinders rettigheder i Burundi, så de bliver betragtet som ligeværdige både i familien og i samfundet. Det gøres dels ved at 2,700 kvinder og 900 mænd lærer at læse, skrive og regne, dels ved at de får nogle redskaber (100+ spare-låne grupper) som gør det muligt for dem at bidrage til familiens økonomi, og dels en basal viden om sundhed og rettigheder. Den primære målgruppe er kvinder, men både deres familier og lokalsamfundet bliver inddraget i aktiviteterne, der ud over undervisningen og spare- og lånegrupperne også er rettighedsbaserede seminarer og aktiviteter, der skal ansvarliggøre myndighederne. For at forbedre ejerskabet og for at kirkerne kan fortsætte aktiviteterne efter projektophør vil det forsøges at lade deltagerne betale for undervisningen, ligesom en solid fortalerindsats overfor relevante myndigheder er inkluderet. Der er allerede i gangsat en positiv dialog med myndighederne, der skal resultere i en strategi om aktiviteternes bæredygtighed

Info

Periode 07/01/2016 – 30/06/2018

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Uddannelse