Increased sustainable livelihood opportunities through F4L intervention among small-scale farmers in Northern Uganda

  • ID 1675
  • Medlem Apostolsk Kirkes Mission
  • Partner Victory Outreach Ministries Misaki
  • Land Uganda

Målet med projektet er at forbedre levevilkårene for tidligere internt fordrevne småbønder i Lira, Oyam, Kole, Albebtong og Oyuke distrikterne i det nordlige Uganda. Projektet er en udbygning af afsluttet fase-1 projekt (MP-12-A-08). Projektet har som mål at nå 2000 bønder og 200 studerende, hvoraf 870 er gengangere fra det tidligere projekt. De nye bønder vil vi styrke med aktiviteter, der bl.a. ti-dobler deres høstudbytte, samt etablere dem i VSLA (låne-/sparegrupper). De veletablerede VSLA fra sidste projekt vil vi styrke til at oprette IGA og et kooperativ ved brug af advocacy og RBA som er en integreret del og underliggende værdi i projektet. I projektet er der lagt vægt på undervisning og kapacitetsopbygning af målgruppen ved ugentlige workshops. En platform for advocacy med visuel demonstration af IGA vil blive anvendt af målgruppen på vores kommunika-tions- og videnscenter. Projektet vil endvidere styrke samarbejdet mellem VOM, DMCDD, OC og AKMU.

Info

Periode 01/01/2016 – 31/12/2018

Bevilling 999.258,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer