Reproductive and Sexual Health and Protection from Abuse for Persons with Intellectual Disability

  • ID 1776
  • Medlem Brødremenighedens Danske Mission
  • Partner Star Mountain Rehabilitation Centre
  • Land Palæstina

Projektet søger at myndiggøre186 personer med intellektuelt handikap samt deres forældrei Ramallah og omegn til at kende deres seksuelle og reproduktive rettigheder og til at kunne identificere og beskytte sig imod seksuelle og andre overgreb.
Dette gøres gennem psyko-social support individuelt og i grupper, træningsworkshops, møder, informationsmateriale, lokalsamfundsmobilisering og fortalervirksomhed. Projektet vil blive implementeret i partnerskab med lokale myndigheder og institutioner.

Info

Periode 01/01/2017 – 31/05/2019

Bevilling 800.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Sundhed