Micro-Enterprise Development Support Project

  • ID 1863
  • Medlem Assist
  • Partner Economics Projects Trust Fund (EPTF)
  • Land Kenya

Projektets overordnede mål er, at styrke ressourcefattige landbrug i Kinango sub-county socialøkonomisk, ved at rekruttere og kapacitetsopbygge projektdeltagerne – individuelle og grupper. Projektets mål er: 1. At træne og udruste 200 ressourcefattige landbrugshustande i Kinango, Kwale County ved Kenyas kyst, så de bliver bæredygtige og øger sikkerheden for bedre mad til husstanden. 2. Identificere og kapacitetsopbygge 4 samfundsbaserede kvinde- og ungdomsgrupper omkring økonomi, kønsroller, rettigheder, sundhed og planlægning af fortalerkampagner, så de effektivt kan adressere udfordringerne for de sårbare piger og kvinder i deres samfund. 3. At øge kapaciteten og strukturen for græsrodsdeltagelse i udviklingsplanlægning, adgang og kontrol af produktionsressourcer. Projektet ønsker også at oplyse om problemerne ved traditionelle socialkulturelle skikke og opmuntre til forandring.

Info

Periode 01/01/2017 – 31/12/2019

Bevilling 800.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer