DUKORE - RIPAT Burundi (let's Work)

  • ID 1938
  • Medlem Baptistkirken i Danmark
  • Partner Union des Eglises Baptistes du Burundi
  • Land Burundi

Projektets overordnede formål er at forbedre fødevaresikkerheden og levevilkårene for fattige familier
i to kommuner i Burundi (Kabarore og Busiga) . Den direkte målgruppe er 840 husholdninger
(4,620 personer), der lever af landbrug og er indstillet på at tage ansvar for egen og lokalsamfundets
udvikling. Over to år organiseres og uddannes målgruppen i bedre og bæredygtige dyrkningsmetoder
ved brug af RIPAT-metoden. Et integreret element i RIPAT er VSLA, der bidrager til at skabe lokale
investerings-muligheder for den kapital som tilføres via højere høstudbytte. RIPAT-metoden har en
høj spredningseffekt, og lokal fortalervirksomhed er en integreret del af metoden.
OBS: Dette projekt er afhængigt af bevilling til projektet "RIPAT Burundi", som vi har fremsendt sammen
med vores anden Burundiske partner Dutabarane (men ikke omvendt). Formålet er at skabe synergier,
høste flere erfaringer og løfte fortalerindsatsen gennem et tæt samarbejde.

Info

Periode 01/01/2017 – 31/12/2018

Bevilling 499.677,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Landbrug