Mitigation of street children and child labour in Kathmandu through Rights Based Principles (phase 2)

  • ID 1901
  • Medlem International Aid Services
  • Partner Good Way Nepal
  • Land Nepal

Projektets 2. fase vil tage næste skridt for at skabe forbedrede levevilkår og muligheder for gadebørn i Kathmandus slum og børn fra Vest Nepal, der sælges til Kathmandu som børneslaver. GWN har oparbej-det tematisk kapacitet i første fase, og vil nu forankre og fokusere indsatsen gennem færdiggørelse, brug af deres organisationsstrategi, samt udvikling af advocacy strategi, og kapacitetsopbygning af GWN, så monitorering og dokumentation af resultater styrkes. GWN vil arbejde med oplysning for børnenes fa-milier og lokalsamfund, og målrette fortalervirksomhed mod fabriksejere i Kathmandu, lokale myndig-heder og interessenter. GWN vil endvidere udbygge og træne kirkenetværket, for derigennem forøge indsatsen og inspirere og videregive viden og erfaring, som led i at gøre børneklubberne bæredygtige og økonomisk uafhængige, og opstart af nyt Mero center i Kathmandus slum. Endelig vil GWN bruge sit rehabiliteringsprogram for særligt udsatte børn som model og løftestang for fortalervirksomhed og som et eksempel til efterfølgelse.

Info

Periode 15/04/2017 – 15/07/2019

Bevilling 799.695,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Uddannelse