Viva Sport - Mobilizing church and community to work with sport as a tool to prevent violence and build life skills among children and youth in Honduras

  • ID 1932
  • Medlem Viva Danmark
  • Partner Red Viva Honduras
  • Land Honduras

Projektets formål er at mobilisere kirker og lokalsamfund i forebyggelse af vold og opbyggelse af livsfærdigheder blandt 1000 udsatte børn og unge i fem regioner i Honduras. Gennem projektet certificeres 20 kirker til at arbejde strategisk med sport som et redskab til at engagere lokalsamfunds-aktører såsom myndigheder, skoler, organisationer og virksomheder i en bæredygtig og koordineret indsats for at sikre børn og unge et sundt alternativ til gadebander og kriminalitet. 60 frivillige trænere fra de 20 kirker trænes i Viva Sport-metoden og får kapacitet til gennem ugentlige værdibaserede fodbold-sessioner at oplære de 1000 børn og unge i livsfærdigheder (aflednings-strategier, reproduktiv sundhed, aktivt medborgerskab etc.). Trænerne får samtidig redskaber til at sikre, at der følges op på børn og unge i særlig risiko for at blive tiltrukket af en kriminel løbebane. Gennem projektet konceptualiseres Viva Sport-modellen med henblik på at sprede den til Viva-netværk i andre lande.

Info

Periode 07/01/2017 – 31/12/2019

Bevilling 794.457,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Uddannelse