Inclusive education and conducive environment for marginalized children in Singida Region, Tanzania (Phase 2)

  • ID 1973
  • Medlem International Aid Services
  • Partner Singida Town Centre Church (STCC)
  • Land Tanzania

Projektets 2. fase arbejder fortsat med børn med handikap og gadebørn og har udviklingsmålet Marginaliserede børn har lige uddannelsesmuligheder i Singida region og oplever et inkluderende læringsmiljø. I højere grad end 1. fase inddrages lokalsamfundet i aktivitets- og fortalervirksomhedsarbejde gennem etablering og træning af et netværk bestående af forældre, børn, unge, lærere fra skoler samt religiøse institutioner. Det professionelle IE netværk fra 1. fase skal fortsat styrkes og sammen skal de to netværk og STCC lave oplysningsaktiviteter i lokalsamfundene og lobbyarbejde blandt magthavere. Der gøres brug af ToTs fra 1. fase og skolernes fysiske rammer forbedres med budgetvenlige konstruktioner og ved IE-træning af lærere og skoleledere. Et mindre undersøgelsesrum etableres på STCCs grund mhp. at vurdere graden af børnenes handikap og for at indsamle data til brug i fortalervirksomhedsarbejdet.

Info

Periode 11/01/2017 – 31/12/2019

Bevilling 800.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Børnebeskyttelse
  • Uddannelse