Community Based Primary Health Work at Lake Tanganyika

  • ID 2020
  • Medlem Brødremenighedens Danske Mission
  • Partner Moravian Church in Tanzania Rukwa Province
  • Land Tanzania

Projektet, der ansøges om, er en opfølgning på to forudgående faser i projektet, som DMRU har støttet. Den tredje fase handler om at understøtte og fastholde den positive udvikling, der har været i 34 landsbyer gennem implementering, med henblik på at udfase midlerne, men sikre bæredygtighed. Det skal bl.a. ske ved at konsolidere 34 Village Health Committees, 34 Vandkomiteer og 25 Ayfa skoleklubber, som er lokalbaserede grupper, der har til formål at oplyse og mobilisere lokalsamfundet til bedre sundhedsadfærd og forhold. Desuden vil projektet arbejde med evidensbaseret fortalervirksomhed gennem community score card metoden og arbejde med at styrke governance hos Village Development Committees og lokale sundhedsklinikker gennem kapacitetsopbygning af Health Facility Governing Committees. Overordnet er målet at sikre lokalsamfundets adgang til basale sundhedsydelser og bekæmpe børne- og mødre dødelighed.

Info

Periode 03/01/2018 – 30/09/2019

Bevilling 800.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Sundhed