PADCI 2 - Integrated Community Development Support Project Phase 2

  • ID 2077
  • Medlem Mission Afrika
  • Partner Mission Fraternelle Lutherienne au Mali (MFLM)
  • Land Mali

Målgruppen for projektet er 918 kvinder og deres familier, ialt 5.508 personer, fordelt i 30 landsbyer i projektets tre indsatsområder i det sydvestlige Mali, hvor der kan opnås god synergi med andre MFLM-aktiviteter. Gennem uddannelse og træning af såvel deltagere som ledere af landsbyudviklingsgrupper og støtte til etablering af lokale udviklingsassociationer i de deltagende kommuner understøttes den fortsatte positive socio-økonomiske udvikling for kvinderne såvel som deres rettigheder og projektets langsigtede bæredygtighed. Dette projekt konsoliderer de gode resultater omkring landsby med fokus på kvinder, som er opnået i pilotfasen og fase i af dette projekt, samtidig med at målgruppen udvides, og der sættes øget fokus på kvinder og børns rettigheder samt vigtigheden af skolegang til piger gennem undervisning og fortalervirksomhed.

Info

Periode 01/01/2018 – 30/06/2020

Bevilling 799.994,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Landbrug
  • Styrkelse af lokalsamfund