Building Bridges Not Walls

  • ID 1970
  • Medlem Den Danske Israelsmission
  • Partner Palestinian Bible Society (PBS)
  • Land Palæstina

Gennem brug af sportsaktiviteter som middel vil projektet skabe tillidsfulde og gode relationer mellem grupper af unge i området omkring Betlehem på tværs af både religiøse og kønsopdelte grupper. Formålet er at skabe relationer mellem unge, som kan forebygge mistillid og fjendskaber og som kan fremme troen på, at den unge generation kan påvirke deres egen fremtid og tage medansvar samt forebygge en eskalering af den social og religiøse konflikt gennem øget kendskab til hinanden.

Målgruppen er i første omgang unge i sportsklubber og andre ungdomsgrupper i en bestemt aldersgruppe (10. klasse) men også deres ledere og forældre har en rolle at spille. De forskellige sportsaktiviteter vil til dels være nye i forhold til konteksten. De vil bygge på fællesskab og samarbejde frem for at være konkurrencefokuseret. Deltagerne vil ydermere tilskyndes til at inkludere andre og selv efterfølgende tage lignende initiativer.

Info

Periode 12/01/2017 – 31/08/2019

Bevilling 372.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Menneskerettigheder
  • Tros- og religionsfrihed