A Needle and New Thread television program

  • ID 2102
  • Medlem Det Danske Bibelselskab
  • Partner SAT-7 International Trust
  • Land Egypten

Programmet 'A Needle and New Thread' (en nål og ny tråd) er ikke blot et talkshow men et uformelt liveshow, der udforsker og påtaler vitale emner, som angår arabisk talende mennesker, og særligt
kvinder, i MENA. Dets overordnede formål er at fremme kvinders myndiggørelse ved at adressere deres rettigheder og friheder med særligt fokus på religiøse frihedsrettigheder. Gennem samarbejde med lokale aktører vil hovedaktiviteterne finde sted i SAT-7's kontor i Egypten. Indslag vil også blive produceret i andre lande for at belyse kvinders rettigheder og friheder på tværs af hele MENA regionen.

Dele af disse indslag vil blive vist i live programmerne. Ud over at se programmet vil seerne blive opmuntret til at interagere ved at ringe ind og give stemme til deres problemer, dele deres historier og
modtage vejledning. Seerne vil endvidere blive opmuntret til at kontakte teamet gennem sociale medier, hvor der også vil køre en kampagne med korte informative videoer af høj kvalitet.

Info

Periode 10/01/2018 – 30/04/2021

Bevilling 998.012,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Uddannelse