Puzzle

  • ID 2163
  • Medlem Det Danske Bibelselskab
  • Partner SAT-7 International Trust
  • Land Libanon

SAT 7's overordnede mål med projektet er at give direkte og indirekte informationer til arabisktalende børn og familier om børns rettigheder og friheder med vægt på ret til FORB gennem en multimedia tilgang. 12 teams med 4 børn (i alt 48) i alderen 8-15 år deltager i et 26-episode tv-show og musikprogram i SAT-7 studiet i Libanon. Børn som rettighedshavere, uanset deres køn, socioøkonomiske, etniske eller religiøse baggrund, vil fremme enighed og fjerne enhver religiøs misforståelse, der resulterer i uhensigtsmæssig praksis, også i hverdagen. Forældre / primære omsorgspersoner og skolelærere som interne ansvarspersoner vil også blive involveret som ambassadører for forandring i tankegangen i de arabiske samfund om børns rettigheder og FORB. Alle modtagere vil blive opfordret til at bruge forskellige sociale medier værktøjer og e-learning platformen for yderligere engagement med relevant materiale. Der er et samarbejde med forskellige NGO'er, der som civilsamfundsagenter vil bidrage til projektering og gennemførelse af projektet, samt fungere som advokater for FORB sammen med SAT-7 over for de relevante duty-bearers, såvel uformelle som religiøse ledere og formelle som lokale myndigheder.

Info

Periode 10/01/2018 – 31/05/2020

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Uddannelse