FAMILY MATTERS

  • ID 2110
  • Medlem Viva Danmark
  • Partner Viva Nicaragua
  • Land Nicaragua

Projektet “Family Matters” mobiliserer kirker og lokalsamfund for at forebygge, at udsatte familier i Nicaragua går i opløsning, og børn placeres på børnehjem. Gennem etableringen af syv (7) ”legal committees” og med opbakning fra en alliance af lokale rettighedsbaserede NGO’er nedbrydes kulturelle og systemiske barrierer for at anmelde sager om psykisk og fysisk vold i familien. Derudover arbejdes der aktivt med at gøre 14 kirker og 5 teologiske institutter til fortalere for børns og kvinders rettigheder i familie, kirke og lokalsamfund, blandt andet ved at integrere rettighedsbaserede kurser i undervisningen af teologistuderende. Slutteligt, identificeres 700 særligt udsatte familier, der vil modtage vejledning og træning i ”positive parenting” (brugen af ikkevoldelige opdragelsesmetoder), og et netværk af mænd mod vold engageres som foregangsmænd for ikke-vold i familien.

Info

Periode 15/07/2018 – 31/10/2020

Bevilling 986.807,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer