A brighter future – enabling persons with disabilities in remote mountain communities to exercise their rights

  • ID 2179
  • Medlem Mission Øst
  • Partner Himalayan Education and Development (HEAD)
  • Land Nepal

Nepals Karnali-regionen er et af landets mest afsidesliggende områder med de laveste indikatorer for udvikling og fattigdom. Projekt-distriktet Humla er bjergrigt, ufrugtbart og isoleret. Handicap betragtes som skamfuldt, og børn med handicap bliver ofte skjult og forsømt. Mission Øst vil samarbejde med den lokale handicap-ngo HEAD for at gøre det muligt for personer med handicap at opnå rettigheder (registrering og sociale ydelser) og deltage i samfundslivet. Målgruppen er personer med handicap og deres familier i land-distriktet Sarkegad, og projektet vil fokusere på bevidstgørelse om rettigheder samt udvikling af færdig-heder (især børns bevægelses- og kommunikationsfærdigheder). Bevidstgørelse og fortalervirksomhed vil ændre samfundets holdninger til handicap, og civilsamfundsorganisationer vil samarbejde med lokale myn-digheder for at udvikle en mere inklusiv politik på handicapområdet. Projektet vil opbygge ngo’ers kapacitet inden for organisation og fortalervirksomhed, så de kan fortsætte indsatsen for handicaprettigheder.

Info

Periode 01/01/2019 – 31/12/2020

Bevilling 959.531,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Sundhed