Towards family-based care in Honduras

  • ID 2155
  • Medlem Viva Danmark
  • Partner Viva Honduras
  • Land Honduras

Dette projekt udgør anden fase af interventionen ”Regional innovative learning project on deinstitutionalization of Children's Homes and roadmap for private-public partnership” (16-A-05). Projektet følger op på de gode resultater, der er opnået i Honduras i fase 1 og søger at styrke det etablerede samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund, der førte til udformningen af ny lovgivning på området

;

lovgivning, der giver børnehjemmene en ramme og en retning i deres arbejde med at implementere familiebaserede løsninger. Projektet vil sikre, at de fem (5) børnehjem, der deltog i fase 1, tager den nye lovgivning til sig, og støtte dem i at udvikle og implementere modeller for familiebaseret pleje, der resulterer i genforening med den biologiske eller alternativt en plejefamilie. Projektet vil samtidig sikre, at myndighederne fastholder en participatorisk tilgang, hvor de relevante civilsamfundsaktører inddrages i de kommende spørgsmål om regulering, monitorering og evaluering.

Info

Periode 11/01/2018 – 30/11/2020

Bevilling 986.514,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund