Reduce the impact of natural hazards on vulnerable families living in mountain areas subject to disasters

  • ID 2180
  • Medlem Mission Øst
  • Partner Karnali Integrated Rural Development and Research Centre (KIRDARC)
  • Land Nepal

Sårbare lokalsamfund i Nepals fjerne bjergegne bliver socialt og økonomisk påvirket af katastrofer og klimaforandringer. Deres sårbarhed forstærkes yderligere af de nye landkommuners mangel på teknisk kapacitet og indsigt i katastrofeforebyggelse og klimatilpasning. Lokale NGO’er er svagt repræsenteret på dette nye niveau af lokalt styre, og derfor kan de ikke stille myndigheder til regnskab over for offentligheden. Dette projekt vil udvikle den lokale kapacitet til at håndtere risici og klima-forandringer, som den lokale partner KIRDARC allerede er i gang med. Projektet vil forbedre lokal-samfundenes langsigtede modstandskraft og deres evne til at håndtere katastrofer, og de vil lære klimatilpassede landbrugsmetoder. Lokale NGO-alliancer vil blive styrket, så de mere effektivt kan tale for en modstandsdygtig udvikling. Endelig vil lokale myndigheder få teknisk støtte til at inkorporere katastrofeforebyggelse i deres systemer, så de kan blive bedre til at håndtere fremtidige katastrofer.

Info

Periode 01/01/2019 – 31/12/2020

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Uddannelse