Terimbere 2

  • ID 2286
  • Medlem Baptistkirken i Danmark
  • Partner Association Des Eglises Baptistes au Rwanda (AEBR)
  • Land Rwanda

Projektet, der tilbyder finansielle services og øger fødevaresikkerheden, gennemføres i 2 landsbyer i Nyamagabe distriktet i det sydlige Rwanda. Området er kendetegnet ved infertil jord og hvor 42 % ingen garanti har for mad og 52% af børn under 5 år er fejlernæret. Projektets direkte målgruppe er 3.500 husholdninger, og har en potentiel målgruppe på 38.441 via RIPATs spredningseffekt. De lokale bønder, primært kvinder, organiseres i RIPAT og VSLA-grupper for at lære dem om ansvarligt at styrke deres indkomst, demokrati og fællesskab. RIPAT for at lære forbedrede dyrkningsmetoder. Sideløbende trænes der i ernæring. Der etableres 16 RIPAT-grupper, 140 VSLA-grupper og 3 VSLA-fora. VSLA-foraene er skabelsen af næste skridt for VSLA-grupperne og dermed give dem flere finansielle muligheder.

Info

Periode 01/01/2019 – 31/12/2020

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Kvinders empowerment
  • Landbrug