Anti-Fundamentalism Project (AFP)

  • ID 2104
  • Medlem Den Danske Israelsmission
  • Partner Palestinian Bible Society (PBS)
  • Land Palæstina

Projektet ønsker at skabe gensidig kendskab og konkrete rammer for interaktion mellem muslimer, kristne og samaritanere i Nablus og omegn med henblik på at be-kæmpe den stigende radikalisering og give næste generation håb og tro på at de kan bidrage til deres samfund, og til at give dem alternativer til brug af vold. Målgruppen er unge, religiøse ledere, og kvinder fra de tre religiøse grupper i byen. I Nablus er det altafgørende at de religiøse ledere går foran og giver legitimitet og troværdighed til projektet. Der bliver gjort en særlig indsats for at involvere kvinder i projektet. Projektets aktiviteter vil først være workshops som bringer de tre grupper sammen omkring undervisning om deres respektive historie og kultur, sports- og andre aktivi-teter som skaber relationer. Dernæst vil grupperne sammen arbejde med at produ-cere skriftlige materialer som advokerer for gensidig respekt og imod vold og øget radikalisering. Det skriftlige materiale vil blive distribueret i skoler og andre steder i byen.

Info

Periode 07/01/2018 – 31/12/2019

Bevilling 497.689,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Styrkelse af lokalsamfund