Organisational Development of FPC’s Diaconal Work and Governance

  • ID 2186
  • Medlem International Aid Services
  • Partner Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK), Langalanga
  • Land Kenya

Formålet med projektet er at opbygge 30 pinsekirkers kapacitet til at udføre menighedsbaseret diakonalt arbejde i Kenya. Projektet involverer IAS’ partner, som er den ledende kirke i Nakuru-regionen i Kenya, lokale kirkeledere og lokale menigheder. Deltagerne i projektet vil blive trænet i diakonalt arbejde og projektledelse, hvilket vil blive understøttet og koordineret af kirkens sekretariat for socialt arbejde. Projektidéen er opstået som følge af en vurdering af menighedernes deltagelse i kirkens aktiviteter. Projektet vil opbygge de lokale kirkers og de lokale menigheders kapacitet til at deltage i beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Projektet vil blandt andet opbygge databaser over projekter, partnere og donorer

;

publicere brochurer

;

informere menighederne om implementering af kirkens nye forfatning og politikker

;

og udvikle lokale handlingsplaner om menighedsbaseret diakoni.

Info

Periode 01/01/2019 – 30/12/2020

Bevilling 500.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer