Organizational Development of International Aid Service Kenya (IAS K)

  • ID 2188
  • Medlem International Aid Services
  • Partner IAS Kenya
  • Land Kenya

Formålet med projektet er at udvikle den organisatoriske kapacitet hos IAS’ søsterorganisation i Kenya. IAS Kenya blev registreret som en selvstændig NGO i 2017, og ønsker at udvikle sine egne politikker og strategier. IAS Kenya har gennemført en grundig analyse, som peger på en række svagheder i organisationen, såfremt IAS Kenya skal udvikle sig til en selvstændig og uafhængig NGO. IAS Kenya har behov for, at styrke sin egen fundraising-indsats og udvikle samarbejdet med nye donorer og partnere, hvor man hidtil har været meget afhængig af IAS Danmark og IAS Sverige. IAS Kenya har også behov for, at efteruddanne sin bestyrelse og ansatte pga. den nye situation, og for at udvikle sine egne metoder for projektstyring og kommunikation. Projektet retter sig mod IAS Kenya’s bestyrelse og ansatte, som kommer til at opleve en stærkere organisation med sine egne politikker og strategier, og med bedre muligheder for at føre dem ud i livet ved hjælp af stærkere faglige kompetencer, og et styrket samarbejde udadtil med lokale donorer og partnere.

Info

Periode 01/01/2019 – 31/12/2020

Bevilling 500.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer