HOPE FOR BURUNDI’S OVCs. TUBAKUZE NEZA

  • ID 2359
  • Medlem Baptistkirken i Danmark
  • Partner Union des Eglises Baptistes du Burundi
  • Land Burundi

Projektet vil sikre 700 udsatte børn – og deres familier (4.200+) en bedre fremtid og
højne deres værdighed gennem 1) sikre børnene skolegang, 2) sikre familierne indkomstmuligheder,
gennem VSLA, medlemskab af omsorgsgrupper og indkomstskabende aktiviteter og 3) sikre at deres
rettigheder overholdes gennem solide fortaleraktiviteter, hvor myndigheder involveres og
ansvarliggøres på både lokalt/provinsniveau og nationalt niveau. Med udgangspunkt i kirkens
diakonale arbejde, er tværgående indsatser vedr. sundhed, ernæring og rettigheder inkluderet, så det
rækker ud til lokalsamfundet og dermed involverer og inkluderer menigmand, menighed og
meningsdanner. Der afholdes nationale konferencer, netværk af NGO’er dannes, der udarbejdes MoU
med ministeriet og udarbejdes lokale ’community charters’ for at ansvarliggøre myndigheder. Den
samlede målgruppe for projektet, der afvikles i to vestlige provinser i Burundi, er mindst 5.000
personer, når familier og andre interessenter medregnes.

Info

Periode 01/01/2020 – 30/06/2022

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Børnebeskyttelse
  • Uddannelse