Aka DMCDD-18-A-15: Organize and empower the local farmers in SW Yunnan for economic independence

  • ID 2222
  • Medlem Areopagos
  • Partner Danyun
  • Land Kina

Baseret på en forundersøgelse vil projektet støtte og vejlede de lokale partnere til at organisere fattige the-bønder i SV Yunnan med henblik på at bedre deres levestandard og styrke deres indflydelse på egen situation. Fokus er på kapacitets opbygning af bønder og civilsamfund. Bønderne organiseres i en andelsforening hvor produktions- og salgsenheder ejes af foreningen. Det bidrager til anstændige jobs og økonomisk vækst idet bønderne kan få en fair pris for deres produkter og på sigtmodstå presset fra mellemmænd. Ved at træne dem i forarbejdning af teen til færdige produkter og selv udvikle salgsapparat, vil de kunne beholde værditilvæksten lokalt. Andelsforeningen vil fokusere på oplæring i økologisk og bæredygtig produktion, hvilket bidrager til ansvarligt forbrug og produktion. Gennem etablering af og kapacitets opbygning vil bønderne og det omgivne civilsamfund få større sundhed og trivsel, mere ligestilling, renere vand og sanitet samt opleve mindre ulighed.

Info

Periode 01/01/2019 – 30/06/2020

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Landbrug
  • Styrkelse af lokalsamfund
  • Uddannelse