Inclusive education and conducive environment for marginalized children in Singida region, Tanzania, Phase 3

  • ID 2427
  • Medlem International Aid Services
  • Partner Singida Town Centre Church (STCC)
  • Land Tanzania

Formålet er at støtte marginaliserede børn og unge i Tanzania ved at inkludere omkring 500 børn og unge på 10 skoler i Singida provinsen i Tanzania. Målgruppen er børn og unge med handicap, børn fra meget fattige familier, gravide piger, børnearbejdere og andre grupper, som ikke går i skole, og dermed ikke får opfyldt deres ret til uddannelse. De vigtigste partnere i projektet er 8 kirker i Singida provinsen samt lærerne og 5 lokale myndigheder, som vil blive trænet i målgruppens særlige behov, og i at forbedre forholdene på skolerne samt kvaliteten af undervisningen. Kirkerne og de religiøse ledere indgår desuden i et netværk af civilsamfundsorganisationer, som vil blive trænet i fortalervirksomhed, dvs. hvordan man påvirker de ansvarlige myndigheder på lokalt og regionalt niveau.

Info

Periode 08/01/2020 – 31/07/2022

Bevilling 800.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Uddannelse