Network Strengthening

  • ID 2420
  • Medlem Viva Danmark
  • Partner Viva Nicaragua
  • Land Nicaragua

Den fortsatte politiske krise og det indskrænkede råderum for civilsamfundet i Nicaragua har tydeliggjort behovet for at styrke og bemyndige den demokratiske struktur af Viva Netværket i Nicaragua for at styrke netværkets forankring, robusthed og forenede stemme. Projektet søger derfor at opnå forandring via en trestrenget kapacitetsopbygningsproces som skal 1) styrke netværkets demokratiske struktur, 2) kapacitetsopbygge netværkets medlemmer ved at styrke deres strategiske fokus på beskyttelse af børn og unge og 3) fastholde og engagere 700 unge i ungdomsorganisationen under Viva Nicaragua.

Info

Periode 07/01/2020 – 31/01/2021

Bevilling 142.300,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer

  • Børnebeskyttelse